SERVISNÉ PODMIENKY

e-mail: info@watersavers.sk
telefon: (+421)948056354

V prípade poruchy zariadenia WATERSAVERS®, postupujte prosím najprv podľa reklamačného poriadku, ak ide o zásah, ktorý je nad rámec reklamačného poriadku (vypršala záručná doba atď.), Postupujte podľa servisných podmienok stanovených nižšie.

Servisný zásah je potrebné objednať dopredu e-mailom na adrese info@watersavers.sk alebo pomocou kontaktnej správy.

Na základe objednávky bude zákazníkovi oznámená predbežná cena servisného zásahu. Po odsúhlasení a dohodnutí termínu servisného zásahu, príde pracovník TULWA k zákazníkovi. Po vykonaní servisného zásahu, ktorého súčasťou je aj posúdenie príčiny ťažkostí, bude dopočítaný skutočný strávený čas spojený s cestou a servisným zásahom, vrátane potrebného materiálu na vykonanie servisného zásahu. Všetko bude zaznamenané do protokolu o vykonanom servise, ktorého kópiu dostane zákazník.

Na základe tohto protokolu, bude zákazníkovi vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní.

Cenník

  • Cestovné sa započítava sumou 0,25€/km (cesta k zákazníkovi aj späť do sídla spoločnosti TULWA s.r.o.).
  • Čas strávený cestou a servisom 11€/h.

Ceny sú uvedené bez DPH.