NÁKUPNÝ PORIADOK

e-mail: info@watersavers.sk
telefon: (+421)948056354

Objednávka

Objednávku tovaru vytvoríte postupom, ktorý je podrobne popísaný v návode Ako nakupovať. Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň automaticky odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v potvrdení objednávky nájdete nezrovnalosti alebo nesprávne údaje, prípadne nedostanete informačný e-mail o vytvorení objednávky, okamžite nás kontaktujte e-mailom.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári. Týmto okamihom je uzatvorená kúpna zmluva.

Daň z pridanej hodnoty

DPH pre všetky ponúkané tovary je 20%. Cena predmetu kúpy vrátane DPH je zobrazená u jednotlivých položiek v e-shope.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pri použití prostredia komunikácie na diaľku

V súlade s čl. VI. obchodných podmienok má odberateľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné odovzdať späť zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru. K vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument potvrdzujúci zakúpenie výrobku v našej spoločnosti.

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno urobiť prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy a to jeho vyplnením a zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho.

Zhrnutie vrátenia tovaru v 14 dňovej lehote

  • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do štrnástich kalendárnych dní.
  • Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.
  • Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru.
  • Je možné vrátiť aj tovar použitý a poškodený, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru.
  • Zákazník obdrží svoje peniaze najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

Adresa pro vrátenie tovaru

TULWA, s.r.o.
Zádubnie 100
010 03 Žilina
Slovenská Republika

Zrušenie objednávky produktov WATERSAVERS zo strany dodávateľa on-line

Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
  • zmenila sa výrazným spôsobom cena.

V prípade, že táto situácia nastane, sa dodávateľ zaväzuje, že odberateľa okamžite kontaktuje e-mailom alebo telefonicky a dohovorí s odberateľom ďalší postup (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …)

Spôsob platby a dodanie predmetu kúpy

V súčasnej dobe zasielame tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo GLS. Ponúkame taktiež osobný odber.

Ako spôsob platby je možné zvoliť buď dobierku (platba je uskutočnená pri prevzatí tovaru) alebo bankový prevod. V prípade osobného odberu je možné platiť aj v hotovosti.

Termín expedície tovaru

Termín expedície tovaru je do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky, a alebo pri platbe bankovým prevodom od dňa pripísania požadovanej čiastky na bankový účet. Tovar je expedovaný v pracovné dni, uvedený desaťdňový termín sa vzťahuje na tieto dni. Uvádzané termíny vychádzajú z informácií o skladových zásobách, ďalej z informácií poskytovaných dodávateľmi, dovozcami a výrobcami, a preto termíny nie sú záväzné, ale iba predpokladané.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré odberateľ poskytuje, slúžia výhradne k bezproblémovému vybaveniu a spracovaniu objednávky.

E-mail nebude nikdy použitý pre zasielanie nevyžiadanej pošty, ak tak odberateľ nesúhlasí pri vytvorení objednávky. Dodávateľ sa zaväzuje, že osobné dáta odberateľov sú ukladané v zabezpečenej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Tieto údaje sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a prípravu marketingových akcií.

Používaním internetového obchodu www.watersavers.sk odberateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho osobe.